founding father

< Terug naar overzicht

Geurt Grosfeld

De drijvende kracht en oprichter achter Sonax is Geurt Grosfeld (1955).  Geurt studeerde natuur- en scheikunde, en muziek. Hij was jarenlang als musicus op podia te vinden. Daarnaast legde hij zich toe op management en ondernemerschap in de creatieve sector.

Geurt heeft strategisch overzicht en een radar voor innovaties en veranderprocessen. Met zijn dubbele achtergrond in de kunsten en in de exacte wetenschap weet hij totaal verschillende werelden met elkaar te verbinden.

Geurt stond aan de wieg van Muziekcentrum Den Bosch, Festival November Music, Festival Traces, Muzieklab Brabant, Muziek Impresariaat Conservatorium, Schatten van Brabant, De Kunstvoorziening, De Ambassade voor Creatieve Zaken, DCLivingLab, NICE en andere initiatieven.

Hij is bestuurlijk actief in de creatieve sector. Geurt was lid van de commissie Muziek en Muziektheater bij de Raad voor Cultuur - adviesorgaan voor het ministerie van OCW - en daarnaast van de ad hoc commissie Talentontwikkeling.

Geurt is gespecialiseerd in maatschappelijke veranderingsprocessen en ziet creativiteit , cultuur en ondernemerschap als pijlers daarvoor. Hij adviseert overheden en particuliere instellingen bij maatschappelijke vraagstukken en leefbaarheid. De laatste jaren hebben stedelijke en regionale ontwikkelingen en internationale werkverbanden in de creatieve industrie zijn bijzondere belangstelling

Bij ieder project van Sonax worden de juiste mensen gezocht. Geurt beschikt over een breed netwerk van hoog gekwalificeerde mensen met een verscheidenheid van achtergronden. Wat deze mensen gemeenschappelijk hebben, is de passie voor sociale innovatie ... en van samenwerken worden ze blij! 

Hier lees je wat Sonax op hoofdlijnen deed.