Archief

< Terug naar overzicht

Schatten van Brabant 2005 t/m 2008

Schatten van Brabant

De provincie Noord Brabant wil het erfgoed goed ontsluiten voor inwoners en bezoekers. Sonax ontwikkelde vanuit die wens culturele programma's die de actualiteit verbinden met de historie.

Er werd jaarlijks een levendig, divers, interdisciplinair en intercultureel programma ontwikkeld voor een breed publiek met als kernwaarden betrokkenheid, identiteit en betekenis.

Erfgoedsector, film en AV-media, kunsten en onderwijs waren de belangrijkste dragers van het programma. Met een speelse benadering werden meer mensen, dus ook jongeren, betrokken bij de cultuurhistorie van de provincie.

Schatten van Brabant communiceerde diep verankerde culturele waarden van de samenleving en droeg bij aan het besef van culturele identiteit van Brabanders.

Vanaf 2007 werd Schatten van Brabant opgenomen in het provinciale bestuursakkoord 2007-2011 'Vertrouwen in Brabant'.

Programma's:
2005
2005 Landelijke Opening Monumentendag
2005 Eindhoven
2006
2007
2008 zomer
2008 najaar

Media:
2008 Schatten van Brabant is ....
2008 Spotje Schatten van Brabant