Archief

< Terug naar overzicht

Aanpak Voorzieningen Oosterhout

Ronde tafelconferentie

Gemeente Oosterhout heeft aan Sonax gevraagd om mee te denken over een brede visie en aanpak van het voorzieningenniveau en palet in Oosterhout.

Er wordt gekeken vanuit zorg, welzijn, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en vrijetijdseconomie.

Daarvoor zijn door de gemeente twee rondetafelgesprekken georganiseerd met experts op diverse terreinen.

Gerard Marlet was spreker tijdens de eerste bijeenkomst op 26 september 2011.

oktober 2011