Archief

< Terug naar overzicht

Onderzoek Musea Rotterdam

Onderzoek musea Rotterdam

In het kader van de planvorming voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 is aan Sonax gevraagd om mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken tussen Museum Rotterdam en Maritiem Museum Rotterdam. Daarbij wordt ook de positie van het Oorlogs-en Verzetsmuseum Rotterdam en het Havenmuseum betrokken.

Inhoudelijk moet ‘het verhaal van Rotterdam’ beter verteld worden. De samenwerking zal onder meer leiden tot ‘minder mensen, minder m2, minder subsidie’.

Bij het onderzoek krijgt Sonax ondersteuning van de Servicedienst (BRIM) gemeente Rotterdam. Opdrachtgevers zijn de twee grote musea in samenspraak met de dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam.

December 2011 zal het onderzoeksresultaat aan betrokkenen worden gepresenteerd.

oktober 2011