Archief

< Terug naar overzicht

Weverijmuseum Geldrop

Ontwikkeling museumconcept

In juni kreeg Sonax van het bestuur van het Weverijmuseum de opdracht om een haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig museumconcept te maken.

Dit museumconcept komt in nauwe samenwerking met het museumbestuur en andere betrokkenen tot stand. Sonax focust met name op de ontwikkeling van vitale museale functies en textielproductie. Daarnaast worden activiteiten en presentaties rond weeftechniek centraal gezet.

Het Weverijmuseum zal als een vliegwiel kunnen functioneren voor het regionale beeldverhaal en als producerende textielwerkplaats ruimte bieden aan onderwijs en jonge makers.

juni 2013