Archief

< Terug naar overzicht

Cultuurdebat Breda 2007

Cultuurdebat

In Breda timmert men stevig aan de weg. Ambitieuze projecten en grootschalige investeringen in stadsvernieuwing tillen de stad op een hoger niveau.

In 2007 vroeg Wethouder Wilbert Willems aan Sonax om op basis van een cultuurdebat voorstellen te doen voor een nieuwe visie op cultuur.

De ontwikkelingen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau maakten een culturele heroriëntatie en visieontwikkeling nodig.

In de debatten ging het over onderwerpen als creatieve bedrijvigheid, film en av, podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, onderwijs en educatie, jongerencultuur, cultuur in de wijken etc.

De debatten legden het fundament voor het rapport Cultuur in Perspectief dat Geurt Grosfeld van Sonax schreef voor gemeente Breda.

Hierin ligt het accent op professionalisering (gericht op interactie met samenleving), op het verbeteren van attitudes, methoden en instrumenten, en op het maken van consequente keuzes voor de culturele ‘brede band’, de humuslaag in de stad.

publicaties:
Breda Nu nr6
BN/De Stem, 9 nov 2007